Medlemsvillkor

Medlemsavtal

Detta medlemsavtal reglerar Stayhots medlemsvillkor. Med medlem avses den som registrerat sig hos Stayhot. Våra bestämmelser gäller för alla dina nuvarande och framtid köp hos Stayhot. Detta avtal gäller tills vidare och du kan när du vill avsluta ditt medlemskap. Att avsluta ditt medlemskap eller ändra dina uppgifter gör du under "Mina Sidor".


Som kund skall du iaktta största omsorg om ditt användarnamn och lösenord hos Stayhot. Lämna inte ut dem till någon annan. Stayhot förbehåller sig rätten att vidta förändringar i villkoren samt att uppdatera och komplettera dina uppgifter via andra register med information som är viktig för att ge dig bästa tänkbara medlemsservice. Detta gäller i första hand namn- och adressuppgifter.


Vårt kundregister är konfidentiellt och Stayhot förbinder sig att inte vidarebefordra kundinformation till tredje part utan godkännande från medlem.


Säkerhet

Vid registrering och beställning godkänner du enligt lag att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot dig. Alla personuppgifter hanteras i enlighet gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL). Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss.


Du har alltid rätt att få uppgifterna rättade eller raderade genom att kontakta oss.


Stayhot använder krypterad dataöverföring vilket betyder att betalning- och personuppgifter sker genom säkra sidor på nätet.


Om du är under 18 år och vill handla på Stayhot behöver du målsmans tillstånd. Har du frågor angående ditt medlemskap vänligen kontakta vår kundservice.


Vi hoppas att du ska bli nöjd med ditt medlemskap!