Integritetspolicy

Allmänt

Vår integritetspolicy förklarar hur vi (Stayhot AB, Org.nr.: 556909-6737, nedan Stayhot) samlar in och behandlar dina personuppgifter.


Följande lagras

Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post

Geografisk information

IP-adress, loggar, enhetsinformation

Sökbeteende

Orderhistorik


Offentliggörande till tredje part

Stayhot lämnar inte ut personlig information till tredje part än vad som krävs för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in. Undantag endast om det krävs enligt lag, för att samarbeta med myndigheter i brottsutredning eller för att behålla eller skydda Stayhots avtalsrättigheter.


Säkerhet

Uppgifterna skyddas i enlighet med etablerade säkerhetsmekanismer. Endast personer som är direkt involverade i att underhålla webbshoppen när de behandlar beställningar har tillgång till personlig identifierbar information.


Rättigheter

Du har rätt att begära en korrigering av personuppgifter genom en skriftlig och undertecknad ansökan. Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter tas bort.


Du har rätt att invända och på begäran upphör vi med exempelvis mailutskick.


Datainspektionen ansvarar för att övervaka hur lagstiftningen tillämpas. Om du känner att ett företag hanterar dina personuppgifter fel kan du lämna in ett klagomål till dem.


Cookies

När du besöker vår webbplats lagras cookies i en textfil på din dator, från oss och från tredjepartsleverantörer. Dessa används för nödvändiga funktioner som vår kassafunktionsfunktion och för bland annat statistik och personalisering. Cookies kan blockeras i vår cookie bar och genom din webbläsare.


Personal Details

Vi använder flera leverantörer som underagenter för personuppgifter som vi hanterar och i vissa fall lagras information utanför EES. Personuppgifter raderas eller anonymiseras när syftet för vilket det samlades in slutar.


Carismar, IT-struktur

Klarna, Betalning

Unifaun, DHL, Frakt

Google, Analysverktyg

Mailchimp, Direktmarknadsföring via e-post till prenumeranter

Fortnox, Redovisning


Ändringar av vår integritetspolicy

Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.


Kontakt

Stayhot AB (556909-6737) Knistavägen 1B 191 62 Sollentuna